Projekt mobilní komunikace v Mensura vyhrál cenu DCM Award 2017

Mensura je největší poskytovatel služeb v oboru prevence a bezpečnosti práce v Belgii.

Mensura implementovala řešení zákaznické komunikace (CCM) na platformě Scriptura Engage. Jeho součástí je podpora práce konsultantů s využitím mobilních zařízení. Díky tomu mají konsultanti u sebe vždy aktuální podklady a data pořízená u zákazníků se automatizovaně propagují do IT systémů. To odbourává dřívější neefektivní přepisování papírových podkladů do elektronické podoby a naplňuje strategii plně digitální společnosti.

Více informací o získaném ocenění a o vlastním řešení realizovaném v Mensura je k dispozici na stránkách našeho partnera Inventive Designers.

Kolegům z Inventive Designers gratulujeme :-)

Česká podnikatelská pojišťovna začala využívat elektronický archív klientských dokumentů ARCHIVA

Česká podnikatelská pojišťovna je jednou nejvýznamnějších pojišťoven v ČR. Obsluhuje více jak 850 tisíc klientů, pojišťuje více než milión vozidel a předepsané pojistné dosahuje téměř 7 miliard Kč. Spolu s pojišťovnou Kooperativa je součástí nadnárodní pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group.

Česká podnikatelská pojišťovna začala využívat vysokokapacitní elektronický archív klientských dokumentů ARCHIVA, který jsme implementovali jako součást nové platformy Output Managementu.

SCRITPURA ENGAGE dosáhla vysokého hodnocení ve Forrester Research.

Forrester, jeden s předních analytiků trhu, porovnával  nejvýznamnějších výrobců v oboru Customer Communications Management (CCM). SCRIPTURA ENGAGE dosáhla nejvyššího hodnocení ve velké řadě kritérií a Forrester platformu doporučil jako vhodného kandidáta pro užší výběr.

Úspěšně jsme dokončili první část projektu Output Managementu v O2 Czech Republic.

V loňském roce zvolila O2 Czech Republic Pro Document Services jako dodavatele komplexního řešení Output Managementu. V dubnu jsme úspěšně dokončili a nasadili do produkce první část řešení. Více o dodávaném řešení zde.

Pojišťovna Allianz se rozhodla pro naše řešení managementu odchozí korespondence

Allianz, jedna z nejvýznamnějších pojišťoven na trhu v ČR, zvolila naše řešení ProDoc Channel, které zajistí centralizaci a automatizaci zpracování obchodní korespondence. Implementaci zajišťujeme společně s našim partnerem, Konica Minolta.

Proběhla mezinárodní konference Scriptura Event 2015

“Digital First”, “Customer Experience” jako hlavní klíčový parametr pro růst firem, zvyšování významu podpory mobilních zařízení v komunikaci se zákazníky, centralizace kompetence zákaznické komunikace v rámci korporací, to jsou závěry proběhlé konference.Připravili jsme pro vás stručné shrnutí hlavní bodů. 

Uspěli jsme ve výběrovém řízení v O2 Czech Republic

Společnost O2 Czech Republic zvolila Pro Document Services jako dodavatele komplexního řešení Output Managementu. Nové řešení postavené na platformě Scriptura Engage zajistí centralizované zpracování zákaznických dokumentů pro včechny klíčové obchodní agendy.

Komunikace se zákazníky ve třech segmentech: Elektřina, plyn a telekomunikace

CENTROPOL zvolil Pro Document Services a technologií Scriptura Engage pro implementaci nového řešení Output Managementu.

Elektronická archivace klientské korespondence v Kooperativě

Kooperativa pojišťovna se rozhodla rozšířit řešení output managementu postaveného na technologické platformě SCRIPTURA ENGAGE o elektronickou archivaci klientské korespondence.

Mobilní technologie v komunikaci se zákazníky

Někdo považuje za vrchol multikanálové komunikace zaslání původně papírového dokumentu jako e-mail s PDF přílohou. Inspirujte se v přiloženém videu, jak umí SCRIPTURA ENGAGE plně využít vlastností moderních mobilních technologií.

Umí toto vaše konkurence?

Společnost Cashdirect, a.s. využívá naši službu ProDoc Channel

Cashdirect, a.s. se specializuje na vymáhání pohledávek. Naše služba ProDoc Channel zajišťuje efektivní zpracování odchozí korespondence.

Scriptura dosáhla nejvyššího hodnocení ve studii Customer Communications Solutions

Madison Advisors vydal 5.aktualizaci studie "Customer Communications Solutions", která porovnává 12 produktů od nejvýznamnějších dodavatelů CCM řešení na trhu. Scriptura Engage získala nejvyšší hodnocení v naplnění klíčových trendů v oblasti komunikace se zákazníky (multikanálová komunikace, podpora sociálních médií, analýzy a zpracování dat a řešení s podporou cloud).

Scriptura Engage pro komplexní řešení OMS v odpadovém hospodářství

Marius Pedersen, jedena z nejvýznamnějších firem v oboru odpadového hospodářství, vybrala SCRIPTURA ENGAGE pro řešení Output Managementu v ráci implementace nového ERP.

Česká spořitelna rozšiřuje využívání ProDoc Channel

Naše řešení pro Output Manangement a Hybridní poštu ProDoc Channel používá v České spořitelně již více jak 400 uživatelů.