Úspěšná řešení

O2 Czech Republic se rozhodlo pro nejmodernější způsob zákaznické komunikace s využitím centralizovaného řešení Output Managementu postaveného na technologické platformě  SCRIPTURA ENGAGE . V červnu 2015 jsme uspěli ve výběrovém řízení na dodavatele tohoto řešení. Úspěchu si velice vážíme, protože šlo o největší tender na řešení zákaznické komunikace v roce 2015 v České republice, kterého se účastnili všichni významní dodavatelé v oboru.

V dubnu 2016 jsme úspěšně dokončili první část projektu. O2 Czech Republic a jejich zákazníci tak mohou začít benefitovat z výhod nového řešení.


Více v tiskové zprávě vydané k výběru našeho řešení.


Kooperativa Pojišťovna vybrala  SCRIPTURA ENGAGE jako novou platformu Output Management, produkční tisk a multikanálovou komunikaci. Aktuálně probíhá postupná migrace agend ze starých systémů.

Součástí řešení je technologie ARCHIVA pro vysokokapacitní elektronickou archivaci klientských dokumentů a jejich rychlou on-line dostupnost pro uživatele.

Řešení využívá i Česká podnikatelská pojišťovna a ostatní společnosti ve skupině Vienna Insurance Group.  


Raiffeisenbank je součástí nadnárodního holdingu Raiffeisen Bank International a je jedním z nejvýznamnějších bankovních domů v ČR se širokým záběrem poskytovaných finančních služeb.

Akvizicí eBank se stala Raiffeisenbank významným hráčem na trhu elektronického bankovnictví. V roce 2016 koupila Raiffeisen bank od Citibank Europe segment retailového bankovnictví a kreditních karet.

Raiffeisenbank zvolila technologii  SCRIPTURA ENGAGE pro zabezpečení multikanálové komunikace s klienty banky.

Po úspěšné implementaci řešení dávkového zpracování výpisů a ostatních výstupů bankovních systémů se Raiffeisenbank rozhodla rozšířit řešení i na on-line procesy a integraci se CRM a ostatními systémy

 

Hlavními důvody pro výběr technologie  SCRIPTURA ENGAGE a Pro Document Services byly:

  1. Nákladově nejefektivnější řešení pro implementaci do prostředí banky a pro návrh a správu šablon
  2. Technologie a otevřená architektura pro dlouhodobý rozvoj a ochranu investice
  3. Kvalifikace odborníků Pro Document Services pro migraci ze staré technologie PReS
  4. Kvalita projektového řízení a zkušenosti implementačního týmu

 


Komerční banka je jedna z největších bank v České republice s 1,6 milonem klientů a 400 pobočkami.  Archív výpisů  archivuje většinu personalizovaných dokumentů generovaných pro klienty banky, ať už se jedná o hromadně tištěné dokumenty zasílané běžnou poštou nebo o elektronické dokumenty.

Aktuálně je v Archívu výpisů uloženo více jak 1 a 1/4 miliardy stran klientkých dokumentů, které jsou dostupné pro pracovníky banky v on-line režimu do 2-5 sekund.

Kienti banky mají možnost si vyžádal dokument z archívu na pobočce banky, kde ho na počkání vytisknou, nebo využít Internetového bankovnictví, které je s Archívem výpisů integrováno.


Česká spořitelna je největší bankou na trnu v ČR s 5,3 milionem klientů a 653 pobočkami.

ProDoc Channel zajišťuje v České spořitelně zpracování klientských dokumentů, sjednocuje proces jejich distribuce ke klientovi a přináší velkou úsporu nákladů. Aktuálně využívá ProDoc Channel více jak 400 uživatelů.

 

Ing. Libor Zima, IT business partner České spořitelny, k úspěšně realizovanému projektu řekl:

„Česká spořitelna má rozsáhlou pobočkovou síť (cca 650) a velké portfolio bankovních produktů. Proto jsme se otázkou konsolidace a automatizace zpracování dokumentů, které vznikají na jednotlivých pobočkách a menších agendách v centrále banky, zaobírali již delší dobu.
Pro výběr dodavatele a vlastní technologie bylo pro nás důležité, aby bylo hledané řešení universální pro naše zdrojové systémy a maximálně jednoduché pro koncové uživatele. Zásadní podmínkou bylo pro nás samozřejmě splnění všech přísných bezpečnostních standardů a norem pro začlenění nového řešení do IT infrastruktury banky. Zároveň jsme chtěli získat partnera, který svojí odborností a zkušenostmi aktivně přispěje do návrhu celého řešení a jeho dalšímu rozvoji.
PRODOC CHANNEL se ukázal jako ideální volba. Architektura systému a použitá technologická platforma splňovala mandatorní technické a bezpečností požadavky. Navíc bylo možné jednoduchým způsobem zapracovat specifické požadavky banky. Centrální správa systému dovoluje nastavení business pravidel pro automatizované zpracování dokumentů do té míry, že koncový uživatel pouze „tiskne“ přes standardní ovladač bez nutnosti dalších nastavení či konfigurací na jeho straně.
Banka implementací projektu DROTI získala universální rozhraní pro centrální zpracování dokumentů a kontrolu nad dříve nekonsolidovanými procesy. Důležitým aspektem je otevřenost pro další rozvoj, v prvním kroku zapojení dalších agend, dále pak možnost postupného připojení dalších komunikačních kanálů.“

 

 

Vybraná řešení našich zahraničních partnerů postavená na technologii Scriptura Engage

Naši zahraniční partneři realizovali celou řadu úspěšných řešení postavených na technologické platformě Scriptura Engage. V přehledu uvádíme některá z nich s odkazy na Webcast nebo případové studie v anglickém jazyce.

Bankovnictví a finance

Suncorp Group - Banking & Insurance ( případová studie )

Belfius - Banking & Finance ( případová studiewebcast )

Lombard International Assurance ( případová studie )

Pojišťovnictví

Belfius - Banking & Finance ( případová studie webcast )

Menzis - Health Insurance ( případová studie )

Strickland Insurance Group  (případová studie )

IAK - Health Insurance ( případová studie )

 

Státní a veřejná správa

TKP Pensioen ( webcast )

National Pensions Office – Belgium ( případová studie )

Federal Public Service Finance – Belgium ( případová studie )

 

Telekomunikace

Proximus ( případová studiewebcast )

Colt ( případová studie )

Management lidských zdrojů (HR)

Acerta HR Services ( případová studie )

B-bridge – Interim ( případová studie )

Ostatní segmenty

Novatio – Manufacturing ( případová studie )

NCCW – Services ( případová studie )

Janssen Diagnostics – Health ( případová studie )