Déjar

Déjar je archivační systém pro elektronickou archivaci dokumentů s unikátními vlastnostmi pro efektivní archivaci klientských dokumentů jako jsou bankovní výpisy, fakturace v oboru telekomunikacím, utilit nebo dokumentů agend státní správy a samosprávy.

"Díky systému Déjar jsme schopni reagovat na požadavky a dotazy našich investorů mnohem efektivněji než dříve. Pracovníci zákaznické podpory nyní mohou vyhledat, zobrazit či znovu poslat našim investorům jakýkoliv dokument v mnohem kratším čase."

Investor Services Manager, DNZ Group., Nový Zéland


Více jak 10 krát efektivnější uložení než v běžném DMS.

Díky unikátní technologii komprimace ukládá Déjar dokumenty s průměrnými nároky 4 KB na jednu stranu. To je o více jak 10 méně než u běžného DMS, ve kterém uložení obdobných dokumentů vyžaduje 80 a více KB na stranu.


Zabezpečený archív

Dokumenty uložené v Déjar jsou zabezpečeny proti neoprávněné změně obsahu a to i bez nutnosti dokumenty digitálně podepisovat před jejich uložením.

Efektivní integrace

Déjar je efektivně intergrovatelný do IT infrastruktury pomocí SOAP API. Díky tomu lze k archivovaným dokumentům přistupovat i prostřednictvím ERP, SAP, CRM, Internet Banking systémů, systémů pro Call centra apod.


Podpora archivačních, tiskových a meta a kancelářských formátů

Déjar podporuje kromě standardních archivačních formátů jako je PDF i běžné spoolové formáty používané pro vysokokapacitní tisk jako je AFP nebo PCL. Díky tomu lze importovat přímo tiskové dávky určení pro tiskové středisko. Podpora metadat umožňuje uložení doplňkových dat k archivovaným dokumentům. Podpora běžných kancelářských formátů (DOC apod.) podporuje DMS funkce Déjar.


Správa uživatelů

Dík rozhraní na MS AD a LDAP lze integrovat správu uživatelů v Déjar s centrální správou. Přístup uživatelů do archívu je řízen podle uživatelských práv.


ZDARMA ke stažení

Produktový list

Stáhněte si produktový list systému Déjar s podrobným popisem vlastností a přínosy pro váš business.