Jak ušetřit více jak 50% na odchozí korespondenci?


ZDARMA ke stažení

Případová studie

Česká spořitelna šetří 7,80 Kč za jednu zásliku. Hned po prvním kroku nasazení našeho řešení vykázala roční úsporu 936 000 Kč.
Detailní informace jsou dostupné v případové studii.