Finance

Scriptura Engage využívá celá řada firem o oboru bankivnictví a finančích služeb. Díky pokročilé technologii tak umí lépe, bychleji a levněji komunikovat se svými klienty. Mezi ně například patří:


Raiffeisenbank je součástí nadnárodního holdingu Raiffeisen Bank International a je jedním z nejvýznamnějších bankovních domů v ČR se širokým záběrem poskytovaných finančních služeb. Akvizicí eBank se stala Raiffeisenbank nejvýznamnějším hráčem na trhu elektronického bankovnictví.

V roce 2010 vybrala Raiffeisenbank technologii SCRIPTURA pro zabezpečení multikanálové komunikace s klienty banky v rámci projektu nového bankovního systému. Jedním z hlavních cílů projektu byla náhrada technologie PReS a zabezpečení plynulého přechodu na novou technologii. Pro tento projekt byla vybrána společnost Pro Document Services.

Hlavními důvody pro výběr technologie SCRIPTURA a Pro Document Services byly:

 • Nákladově nejefektivnější řešení pro implementaci do prostředí banky a pro návrh a správu šablon
 • Technologie a otevřená architektura pro dlouhodobý rozvoj a ochranu investice
 • Kvalifikace odborníků Pro Document Services pro migraci z PReS
 • Kvalita projektového řízení a zkušenosti implementačního týmu

Pomocí automatizovaného workflow ve Scriptura má Raifffeisenbank možnost distribuovat klientům dokumenty poštou (dávkový tisk a zpracování v Optys) nebo elektronicky emailem. Dokumenty jsou současně ukládány do DMS.


Suncorp je jednou z největších společností finančního sektoru působících na Novém Zélandu a v Austrálii. Díky mnoha fúzím a akvizím a obrovskému počtu dokumentů, které potřeboval Suncorp tisknout a zároveň docházelo v této oblasti k velkému množství problémů – právě přidružené společnosti disponovaly různými tiskovými systémy, které však byly vzájemně nekompatibilní. Scriptura nabídla řešení této situace tvorbou jednotného robustního systému, který umožnil nahlížení na veškerý output jako na celek a otevřel tak cestu k úsporám z rozsahu.

Jednotný systém pak pomohl snížit náklady hned v několika ohledech.

 • Výrazné urychlení time-to-market díky zjednodušenému životnímu cyklu dokumentu od samého začátku.
 • Zjednodušená práce s dokumenty, které jsou k dohledání na jednom místě napříč korporací.
 • Elektronická distribuce dokumentů ušetřila jak náklady, tak zvýšila kvalitu péče o zákazníky.
 • Open standards a plná kompatibilita se všemi dalšími firemními systémy.

Toto řešení bylo oceněno jako „Best Practice Award for Banking and Financial Services“.


Belfus, dříve Dexia Bank Belgium je druhou největší finanční skupinou v Belgii. Podle odhadů samotné společnosti Dexia celá korporace vyprodukuje přes miliardu stránek ročně. Před implementací systému Scriptura chybělo Dexii automatizované tiskové řešení. Společnost spoléhala na velmi nekompaktní tiskové prostředí, které se skládalo z několika aplikací na různých platformách. Údržba tohoto prostředí byla velmi nákladná jak na finanční prostředky, tak na čas zaměstnanců.

 

Řešení podle požadavků Dexia Bank mělo splňovat následující:

 • Přehledné řešení, které bude tvořit robustní celek.
 • Použití nejmodernějších technologií tak, aby nebyly narušeny další firemní systémy a byla umožněna co nejjednodušší integrace se současnými systémy.
 • Snížit celkové náklady na údržbu systému i na jednotlivé tiskové úlohy.
 • Umožnit plně automatizovanou tvorbu atraktivních a personalizovaných dokumentů.

Výsledek

S využitím nástrojů Scriptura Designer, Scriptura server a Scriptura post-processor se podařilo spojit dřívější roztříštěné tiskové prostředí v jeden plně propojený tiskový systém.

Scriptura umožnila kromě zpracování papírových dokumentů i práci s dokumenty v elektronické podobě. Řešení pracuje na otevřených standardech, umožňujících integraci do současných i budoucích systémů. Personalizace osobní komunikace a plná automatizace pak přináší možnost volby komunikačních kanálů a díky tomu vyšší komfort zákazníkům.

Scripturu nyní kromě centrály Dexia Bank používá dalších 1200 poboček. Pro Dexia Bank bude dále možné rozvíjet stávající funkcionalitu systému s tím, jak se bude rozrůstat samotná společnost a Dexia tak bude mít stále větší užitek ze zákaznické komunikace a především více spokojených klientů.

Toto řešení získalo ocenění ICT Innovation Technology Award.