Jak ušetřit více jak 50% na odchozí korespondenci?

Nákaldy na tisk, distribuce a práce spojená s obchodní korespondencí je možné snížit použitím ProDoc Channel o desítky procent.


Poštovné

Při hromadném podání je možné získat slevu na poštovném. Místním podáním zásilek do zahraničí činí úspora 30-60%. Díky liberalizaci poštovního trhu lze využít služeb alternativních poskytovatelů poštovních služeb.


Zdražování poštovného postihuje většinu malých a středních firem, ne však uživatele ProDoc Channel, kteří mají ceny poštovného na úrovni velkých podavatelů.


Eliminace administrativní práce

Podle mezinárodních studií si vyžaduje manuální zpracování jedné zásilky v průměru 1 minutu, 46 vteřin. To představuje ekvivalent jednoho celého pracovního dne při zpracování 272 zásilek. Náklady na jeden pracovní den uvádějí české firmy okolo 2 500 Kč v závislosti na platu zaměstnance a ostatních nákladech (FTE 50 000 Kč). Jenom náklad na pracovní sílu pro jednu ručně zpracovanou zásilku tak činí 9,20 Kč

ProDoc Channel veškeré náklady na tuto práci eliminuje!


Slučování dokumentů do obálek

Firmy často zasílají svým zákazníkům a obchodním partnerům v krátkém časovém období více dokumentů v jednotlivých zásilkách. ProDoc Channel umí provést automatizované sloučení dokumentů pro stejného adresáta do jedné zásilky a ušetřit tak poštovné a ostatní náklady spojené s odesláním více zásilek.

Navíc je komunikace více poštovními zásilkami od stejného odesílatele ve stejný den nebo v rámci několika dní vnímáno zákazníky negativně, jako neschopnost odesílatele zásilky sloučit. ProDoc Channel tak zlepší vnímání vaší firmy u zákazníků.


Úspora nákladů ve vaší firmě

Kontaktujte náše obchodní oddělení na adrese obchod@prodocumentservices.com a my vám zpracujeme kalkulaci úspor nákladů na obchodní korespondenci ve vaší firmě.


ZDARMA ke stažení

Případová studie

Česká spořitelna šetří 7,80 Kč za jednu zásliku. Hned po prvním kroku nasazení našeho řešení vykázala roční úsporu 936 000 Kč.
Detailní informace jsou dostupné v případové studii.