Output Management a multikanálová komunikace

 

Customer Experience, Customer Engagement, to jsou dnes nejčastěji skloňované pojmy v odborných studiích a strategiích růstu firem v prakticky všech oborech podnikání. Strategie zákaznické komunikace jsou pak jedním z hlavních pilířů jejich naplnění.

Customer Communication management (CCM), Output Management System (OMS), Multichannel communication management, Centralized Communication Hub, Digital First, aj pak představují různé pohledy na způsob naplnění těchto strategií.

Přečtěte si více o trendech ve zprávě ze Scriptura Engage Event 2015


Při návrhu a implementaci řešení využíváme více jak patnáctiletou zkušenost našich specialistů.

Naše řešení Output Managementu přinášejí kompetitivní výhody nejvýznamnějším firmám v mnoha oborech, jako jsou O2 Czech RepublicRaiffeisenbankKooperativa pojišťovnaCentropol Holding aj.

 

Více o úspěšných řešeních 

 

 

Scriptura Engage 

Naše řešení jsou postavena na technologické platformě Scriptura Engage, kterou vyvíjí náš strategický partner, belgická firma Inventive Designers.

Podle mnoha nezávislých studií je Scriptura Engage nejmodernější dostupná technologická platforma pro komplexní řešení zákaznické komunikace a centralizované řešení output managementu.

Například ve studii Customer Communications Solutions od Madison Advisors získala Scriptura Engage nejvyšší hodnocení v naplnění klíčových trendů v oblasti komunikace se zákazníky (multikanálová komunikace, podpora sociálních médií, analýzy a zpracování dat a řešení s podporou cloud) mezi 12 porovnávanými produkty nejvýznamnějších dodavatelů CCM řešení na trhu.

Přečtěte sí více o studii od Madison Advisors

 

Nejvíce oceňovanými přednostmi jsou:

  • Technologická platforma postavená na otevřených standardech a rozhraních (JAVA, Eclipse, XML, XSL-FO … )
  • Jednotná platforma pro všechny komunikační kanály (tisk, emaily, mobilní zařízení, sociální média ... )
  • WYSIWYG Designer pro efektivní návrh šablon dokumentů s pokročilými funkcemi pro zkrácení doby návrhu
  • Výkonné a lehce konfigurovatelné workflow
  • Interaktivní prostředí pro editaci on-demand dokumentů běžnými business uživateli

Technologická platforma

Dlouhá životnost, rychlá a efektivní implementace a integrace, nezávislost na proprietárních formátech a technologiích, nezávislost na zdrojích s unikátními nebo proprietárními znalostmi, to jsou hlavní výhody technologické platformy Scriptura Engage.

"To, že je SCRIPTURA kompletně založená na otevřených standardech, garantuje plnou kompatibilitu a jednotnou integraci se stávajícími legacy systémy i dlouhodobou ochranu investice.

SCRIPTURA je řešení pro output management, které je nejen nezávislé na dodavatelích, ale bude využitelné bez ohledu na to, jakou technologii Suncorp v budoucnu zavede.“

Dalton Cranston, solutions architect, Suncorp

Více o technologické platformě Scriptura Engage

Jednotná platforma pro všechny komunikační kanály

Scriptura Engage podporuje všechny výstupní kanály a formáty bez nutnosti úprav v šablonách dokumentů a je schopná generovat všechny formáty současně (PDF, XSLT, XSL-FO, AFP, PCL5, Postscript, ZPL, TPCL, HTML, DOC/DOCX, ODT, RTF, PDF/A, JPG, PNG, SVG, TIFF).

Preference Management ve Scriptura Engage umožňuje inteligentně směrovat dokumenty na cílové segmenty zákazníků nebo individuálně na jednotlivé zákazníky s využitím jimi preferovaných komunikačních kanálů. Ty mohou být řízeny například ze CRM.

Díky využití elektronické komunikace budou mít vaši zákazníci informace rychleji a vy ušetříte náklady na tisk a poštovné .

 

WYSIWYG Designer

Scriptura Designer je ideální nástroj pro návrh šablon dokumentů ve WYSIWYG prostředí.

Díky pokročilým funkcím, jako je podpora dokumentů ve více jazycích, znovupoužitelné objekty, definice stylů, apod. je návrh velice efektivní. Z toho důvodu dosáhnete významného snížení nákladů spopjených s návhem a správou šablon.

Template deployment times have dropped drastically. On top of this, new ideas and enhancements can be prototyped much more quickly: if you come up with a new idea, you can try it out and see how it works.

Dalton Cranston, Solutions Architect, Suncorp

Více o návrhu dokumentů ve Scriptura Engage

Výkonné a lehce konfigurovatelné workflow

Součástí zákaznické komunikace jakékoli organizace jsou komplexní procesy , které řídí zpracování vstupních dat, formátování dokumentů a jejich naplnění daty, řízení výstupních kanálů a zpracování zpětné vazby, interaktivní komunikace s business uživateli pro zpracování on-demand dokumentů aj.

Scriptura Document Flow umožňuje rychlý návrh procesů a jejich správu díky intuitivnímu grafickému rozhraní a robustní řešení pro obsluhu velkého množství procesů dávkového zpracování, on-demand agend, zajištění chybových stavů, reportování výsledků zpracování aj. Navíc je Scriptura Document Flow plně otevřené pro doplnění vlastních kroků v procesech .

 

Pokročilé funkce Trace & Tracking zaznamenávají průběh zpracování a poskytují plnou kontrolu nad procesy kritickými pro obchodní činnosti firmy.

 

Interaktivní prostředí pro editaci on-demand dokumentů běžnými business uživateli

Na rozdíl od tiskových systémů doplněných o funkce elektronických výstupních formátů je Scriptura Engage technologie s nativní podporou interaktivní práce s dokumenty .

Díky tomu lze efektivně implementovat řešení pro vytvoření, editaci a generování slmuv a jiných zákazkaznických dokumentů, včetně těch se složivou logikou, podmíněnými bloky textu, omezením práv uživatelů editovat konkrétní části dokumentlů apod.

Správu a nastavení business pravidel mohou dělat přímo pracovníci zodpovědní za jednotlivé agendy, není nutné do procesu zahrnovat IT.

 

Přečtěte si více o interaktivních dokumentech na stránkách Inventive Designers

 

 

Úspěšná řešení

Kvalitní komunikační strategie a řízení vztahu se zákazníky jsou aktuálně nejdůležitějšími faktory pro obchodní úspěch firem. Našim cílem je zajistit významnou a dlouhodobou kompetitivní výhody uživatelům našich řešení.

Přečtěte si více o našich úspěšných řešeních