O nás

Pro Document Services, s.r.o. nabízí řešení a služby pro tvorbu, zpracování a elektronickou archivaci dokumentů. Zaměřujeme se na efektivní fungování komunikace prostřednictvím tištěných a elektronických dokumentů v rámci „Output Managementu“ v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací a utilit. Spojujeme svět transakčních a marketingových dokumentů, přinášíme inovativní přístupy pro jejich zpracování a v neposlední řadě umíme snížit náklady spojené s komunikací s klienty. Námi dodávaná technologie přináší přidanou hodnotu do nabídky poskytovatelů tiskových služeb.

 

Naše nabídka je postavena na těchto základních pilířích:

  Využití nejlepších technologií dostupných na trhu.

  Dlouholetých zkušenostech našich klíčových odborníků.
  Důsledném řízení kvality implementačních projektů a outsourcingových služeb.

 

Při výběru IT systémů, na kterých jsou postavena naše řešení, klademe důraz na aplikaci inovativních technologií, moderních průmyslových standardů a otevřenosti systémů pro jejich integraci. Tímto způsobem jsme schopni nabídnout plně škálovatelná řešení s nízkými náklady na jejich implementaci a následný provoz.

Odborníci, kteří mají na starosti návrh a zajištění implementací a služeb v Pro Document Services, mají dlouholeté zkušenosti z realizací komplexních systémů pro zpracování a elektronickou archivaci dokumentů pro nejvýznamnější firmy v ČR a SR.

Řízení kvality a profesionalitu projektového řízení považujeme za klíčovou součást naší strategie. Z toho důvodu naše projekty vedou zkušení projektoví manažeři a všechny naše projekty jsme dodali v dohodnutém termínu a vysoké kvalitě.

Management

 

Roman Koutník, řízení společnosti

Řízení společnosti jako takové a zajištění realizace poskytovaných služeb a produktů jsou oblasti, za které zodpovídá Roman Koutník. Dlouhodobě se zabývá oblastí projektového řízení, implementací a následného optimálního využití. Aktivně se podílí na rozvoji projektového řízení.

Roman vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni.

Kontakt: roman.koutnik@prodocumentservices.com 


Ing. Zbyněk Zbořil, MBA, Business Development Manager

Zbyněk Zbořil je zodpovědný za obchodní strategii společnosti a řízení obchodního týmu. V oboru IT řešení pro zpracování dokumentů se pohybuje již od roku 1996. V minulosti působil ve společnosti PrintSoft jako partner a generální ředitel pro ČR a SR a jako člen mezinárodního vedení společnosti. Na konci roku 2010 kapitálově vstoupil do Pro Document Services.

Vystudoval FEI VUT Brno, v roce 2007 dokončil studium Executive MBA na KATZ Graduate School of Business, University of Pittsburgh, USA.    

Kontakt: zbynek.zboril@prodocumentservices.com,


RNDr. Marek Kučera, Managing Partner

Marek Kučera je ve společnosti od jejích založení v roce 1999. Je zodpovědný za kontrolu finančního řízení.

Technologií tisku a zpracování dokumentů se zabývá od roku 1991, kdy zastával pozici vedoucího odbytu vysokokapacitních elektronických tiskáren v Siemens-Nixdorf, dále pak působil jako ředitel divize tisku v Océ-Česká republika a na pozici ředitele pro střední a východní Evropu ve společnosti PrintSoft. Marek je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK. V roce 1986 získal titul RNDr. V období 2004-2006 by členem představenstva Britské obchodní komory v ČR.

Kontakt: marek.kucera@prodocumentservices.com