On-line přístup k miliardě archivovaných dokumentů

Přístup k miliardě dokumentů do 5 sec.

Komerční banka archivuje v Déjar výpisy z účtu, výpisy z karet a ostatní klientské dokumenty za posledních více jak 8 let. Celkem to představuje více jak 1 a ¼ miliardy stran.


Pracovníci banky na všech 400 pobočkách a v centrále mají on-line přístup do archívu s dobou vyhledání a zobrazení dokumentů do cca 5 sekund.

Klienti banky mají přístup k archivovaným dokumentům prostřednictvím Internetového bankovnictví.


Díky unikátní efektivitě uložení dokumentů v Déjar bylo možné upustit do plánované realizace řešení pro odložení starších dokumentů do off-line archívu. Nákladově efektivnější se ukázalo ponechání všech dokumentů v on-line archívu.