Plná kontrola nad odchozí korespondencí

Díky sjednocení procesu zpracování odchozí korespondence je možné jednoduše dohledat informace o odchozí korespondenci v případě reklamací a je možné jednoduše řídit náklady.


Plná kontrola nad procesem zpracování a doručení odchozí korespondence

ProDoc Channel zaznamenává inflormace o vzniku, procesu zpracování a podání každé jednotlivé zásilky.


On-line přístup k informacím o zásilkách

Uživatelé mají okamžitě k dispozici aktuální informace o stavu zpracování a doručení zásilek prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní. Současně se stavovými iformacemi je k dispozici on-line náhled zaslaných dokumentů a v případě doporučené pošty i elektronnická kopie doručenky.


Doporučená pošta, doručenky

ProDoc Channel plně podporuje proces zpracování doporučené pošty včetně zpracování doručenek.

V případě služby ProDoc Channel zajistíme zpracování vrácené pošty a doručenek, vytěžení dat o doručení a zpřístupnění elektronické kopie doručenky pro uživatele.


Kontrola nákakladů

Výsledky zpracování jsou dostupné v přehledných nákladových reportech, které lze exportovat ve formátech pro MS Excel a CSV pro další zapracování v účetních a jiných systémech.