Úspěšná řešení multikanálové klientské komunikace

Stručný přehled a popis posledních nejvýznamnějších projektů klientské multikanálové komunikace, které jsme realizovali pro naše zákazníky
řešení pro multikanálovou komunikaci

Naše know-how využíváme napříč obory

Při realizaci zákaznických řešení využíváme našich dlouholetých zkušeností z projektů napříč mnoha obory. Naši zákazníci jsou leadery v strategických oborech, kterými jsou bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikace či energetika.

Úspěšné řešení zákaznické komunikace v O2
Společnost O2 Czech Republic
Multikanálová komunikace s klienty Raiffeisenbank
Raiffeisenbank
Moderní klientská komunikace skupiny Vienna Insurance Group
Kooperativa Pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna
Sjednocení a zpřehlednění komunikace pro distribuci elektřiny a plynu
Centropol
realizovaný projekt

Úspěšné řešení zákaznické komunikace v O2

Společnost O2 Czech Republic, největší poskytovatel telekomunikačních služeb na českém trhu, si v rámci svého transformačního programu Simple Online Company zvolila cestu nejmodernějšího způsobu zákaznické komunikace. Od roku 2015, kdy implementace nového řešení na technologické platformě Scriputra Engage začala, mohlo O2 postupně realizovat svoji novou komunikační strategii. Změny se projevily nejprve v oblasti podpory prodeje a on-line služeb. Po spuštění nového billingového systému a CRM v říjnu 2018 se inovace promítla do veškeré komunikace se zákazníky O2. O2 tak získalo významné kompetitivní výhody, které od implementace nového Output Managementu očekávalo, a nyní je úspěšně rozvíjí. Komplexní centralizované řešení zákaznické komunikace pokrývá všechny oblasti činnosti O2, včetně billingu, CRM, prodeje zboží a služeb, komunikace s ČTÚ aj. Zahrnuje tištěnou i elektronickou komunikaci, dávkové i on-demand procesy čítající měsíčně desítky miliónů komunikačních sdělení. Řešení obsahuje management notifikací, který umožňuje běžným business uživatelům návrh a nasazení emailových a SMS notifikací, vše v řádu jednotek minut nebo hodin, bez nutnosti asistence IT odborníků. Design šablon a správa řešení je plně v kompetenci O2. Výběrové řízení na novou technologii zákaznické komunikace, jejího dodavatele a následná implementace řešení bylo v tomto oboru zdaleka největším projektem, který byl v několika posledních letech v České republice realizovaný. O2 využívá propojení svých znalostí potřeb a rozvoje telekomunikačního trhu s naší odborností v oblastech Customer Communication Management, Omnichannel a Digital Customer Experience. Na základě toho může formulovat komunikační strategie pro naplnění svých aktuálních potřeb a vidět dlouhodobý směr rozvoje. Detailní informace o úspěšné realizaci a rozvoji řešení si přečtěte v případové studii.

přečíst studii
realizovaný projekt

Multikanálová komunikace s klienty Raiffeisenbank

Raiffeisenbank je jeden z nejvýznamnějších hráčů českého bankovního trhu. Pro úspěšné naplnění svých strategických cílů v oblasti klientské komunikace se rozhodla implementovat centralizované řešení multikanálové komunikace, postavené na technologické platformě Skriptura Engage. To pokrývá dávkové zpracování bankovních a karetních výpisů a ostatních výstupů bankovních systémů, on-line procesy, interaktivní on-line personalizaci klientských dokumentů, zpracování v rámci investičních agend, CRM aj. V rámci multikanálové komunikace využívá Raiffeisenbank tištěné dokumenty, emaily, mobilní komunikaci i klientský portál.

realizovaný projekt

Moderní klientská komunikace skupiny Vienna Insurance Group

Sesterské společnosti ze skupiny Vienna Insurance Group, Kooperativa Pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna, přijaly moderní strategii komunikace s klienty, která mimo jiné obsahuje preferenci elektronických komunikačních kanálů. Pro naplnění vytyčených strategických cílů jsme implementovali a postupně rozvíjíme centralizované řešení Output managementu, postavené na technologiích Scriptura Engage a Archiva. To zajišťuje komunikaci s využitím tiskových i elektronických komunikačních kanálů a zpracování agend napříč celým produktovým portfoliem. Design šablon, migrace agend ze starých technologií a správa řešení jsou plně v kompetenci specialistů VIG. V souladu s aktuálními trendy v klientské komunikaci spojuje centralizované řešení Output Managementu zpracování komunikace v rámci obsluhy poskytovaných služeb, marketingovou a obchodní komunikaci. VIG využívá řešení Output Managementu také pro interní potřeby. V rámci strategie elektronické komunikace jsme implementovali řešení bezpapírové personalistiky, které využívá výhod elektronických a biometrických podpisů.

Chystáte se v budoucnu implementovat řešení klientské komunikace ve Vaší společnosti?
Rádi se s Vámi setkáme při nezávazné konzultaci plánovaného projektu.

zajímá mě to