Technologická platforma řešení Omnichannel komunikace

Naše řešení pro multikanálovou klientskou komunikaci a Output Management jsou postavená na robustní platformě Scriptura Engage, kterou využívají globální zákazníci napříč obory.

Scriptura Engage

Naše řešení v oblasti Omnichannel komunikace a Output Managementu jsou postavena na technologické platformě Scriptura Engage, kterou vyvíjí náš strategický partner, belgická firma Inventive Designers. Ta je nyní součástí UnifiedPost Group, jedné z nejvýznamnějších evropských skupin vyvíjejících technologie pro klientskou komunikaci, on-line finanční služby, korporátní cloudová řešení aj.

Podle mnoha nezávislých studií je Scriptura Engage jednou z nejmodernějších dostupných technologií pro komplexní řešení Omnichannel a interaktivní klientské komunikace.

Představuje tak ideální základ pro úspěšné implementace strategií vybudování a dlouhodobého udržení stabilní klientské základny. Scriptura Engage je efektivním nástrojem pro získání významných

kompetitivních výhod na základě moderní, personalizované Omnichannel komunikace s klienty.

Otevřená architektura nezávislá na proprietárních formátech a technologiích, jež nevyžadují lidské zdroje disponující  unikátními proprietárními znalostmi, přináší klíčové výhody při integraci a implementaci komplexních řešení.

Scriptura Design Studio

Moderní nástroje pro design a editaci šablon klientských dokumentů a komunikací umožňují efektivní rozdělení kompetencí mezi odborníky v marketingu, obchodu a IT. Díky maximalizaci objemu procesů, které je možné řešit přímo v rámci marketingu a obchodu, se významně zkracuje doba potřebná pro uvedení nových klientských komunikací do provozu.
scriptura engage web
Scriptura Web Designer

Scriptura Web Designer představuje mocný nástroj, s jehož pomocí mohou odborníci z oblasti marketingu a obchodu navrhovat a spravovat interaktivní elektronickou komunikaci. Primárně slouží k tvorbě a editaci komunikace prostřednictvím zákaznických portálů a emailu. V maximální míře využívá možností HTML5 formátu, a to včetně nejmodernějších prvků využívaných v digitálních médiích a mobilní komunikaci. Díky pokročilé responzivitě je komunikace optimalizovaná pro maximální čitelnost a přehlednost jak na obrazovce počítače, tak i na mobilních zařízeních, která jsou k zobrazování zpráv čím dál více využívaná. Samozřejmostí je také podpora designu multi-brand a vícejazyčných šablon.

Díky interaktivním prvkům, které lze v rámci komunikace využívat, mají klienti možnost ihned reagovat na výzvy k akci, čímž se zvyšuje nejen úspěšnost nově nabízených produktů a služeb, ale pozitivně působí také na výslednou zákaznickou zkušenost. Scriptura Web Designer podporuje spolupráci marketingových a IT odborníků. Styly, pokročilé funkce a speciální objekty předpřipravené IT odborníky následně využívají designéři z marketingu a obchodu pro tvorbu šablon ke konkrétním komunikačním účelům. Designeři mají k dispozici náhled, jak budou emaily nebo interaktivní portálové stránky vypadat při různých velikostech zobrazení na počítači, tabletu nebo mobilním telefonu.

Scriptura Desktop Designer
Scriptura Desktop Designer umožňuje ve WYSIWYG prostředí vytvářet transakční dokumenty s komplexní vazbou na data a logikou podmíněného formátování. Do této kategorie se řadí například telekomunikační faktury s vyúčtováním služeb, výpisy z účtů bank, rekapitulace životních pojištění aj. Při tvorbě dokumentů je na výběr z celé škály moderních barevných stylů a grafických prvků, díky nimž jsou dokumenty srozumitelnější a přehlednější. Rychlé náhledy zobrazují, jak budou výsledné dokumenty vypadat při různé kombinaci klientských dat, v různých jazycích, v tištěné podobě nebo jako příloha emailu. Doba, která je potřebná k designu šablon pro Omnichannel komunikaci, se tak zkracuje na minimum.
Process Automation a integrace

Podpora a automatizace procesů je minimálně stejně důležitá jako moderní design klientských komunikačních procesů.

Scriptura Engage podporuje návrh procesů v grafickém prostředí, jejich testování a správu bez nutnosti programování vytvářením modelů v tzv. Document Flow.

Procesy v Document Flow zahrnují veškeré kroky od počátečního spouštěcího procesu, příjmu dat, přiřazování dat k šablonám, až po finální zpracování pro výstupy v tištěné či elektronické podobě.

Automatizace procesů eliminuje chyby, které mohou během komunikačního procesu vzniknout a negativně tak ovlivnit zákaznickou zkušenost. V rámci automatizace se vytváří scénáře například pro náhradní doručování komunikací v tištěné formě, pokud je kontaktní emailová adresa neplatná apod.

Součástí Scriptura Engage je rozsáhlá knihovna funkčních kroků pro tvorbu procesů v Document Flow, včetně kroků pro integraci ve standardních rozhraních pro dávkové i on-demand procesy.

Otevřená architektura Scriptura Engage nabízí možnost definovat komunikační procesy v krocích odrážejících specifické funkční požadavky jednotlivých zákazníků. Využitím obecně dostupných standardů jako je JAVA či XML je eliminována závislost na poskytovateli technologie, dodavatelích a integrátorech implementovaných řešení.

Archiva

Dostupnost kompletní historie klientské komunikace, klientských dokumentů a elektronických komunikací je jedním ze stěžejních předpokladů pro naplnění moderních obchodních strategií a řešení efektivní klientské komunikace.
Je tak umožněno nejen rychle a efektivně obsluhovat klientské požadavky v rámci dodávaných služeb, ale představuje také jakýsi ucelený přehled o historii spolupráce s klientem (Customer Journey). Ten je klíčový pro efektivní budování zákaznické zkušenosti (Customer Experience), ale i pro personalizovanou nabídku produktů a služeb.
Integrace v rámci řešení klientské komunikace a Output Managementu

Pro zajištění efektivní podpory procesů moderní klientské komunikace a obsluhy dodávaných služeb je nutná těsná integrace historie komunikací s vlastní technologií, řešením Customer Communication Managementu a ostatními systémy kritické infrastruktury (CRM, billing, bankovní/pojišťovací systémy, DMS aj.). Archiva podporuje otevřené standardy umožňující snadnou a efektivní integraci dávkových i on-line procesů komunikace s klienty a obsluhy dodávaných služeb.  Pro integraci s platformou Scriptura Engage je k dispozici prostředí Scriptura Document Flow, které zajišťuje import dokumentů a komunikací do systému Archiva. Umožňuje tak on-line dostupnost kompletní historie komunikací pro další využití v komunikačních procesech.    

Dostupnost dokumentů a komunikací v intuitivním uživatelském rozhraní

Archivované dokumenty a komunikace jsou uživatelům dostupné buď prostřednictvím intuitivního uživatelského prostředí nebo přes uživatelské rozhraní integrovaných systémů (např. SAP, CRM, DMS apod.)  

Uživatelské rozhraní Archiva využívá tenkého klienta (WEB prohlížeč) a je plně konfigurovatelné pro konkrétní potřeby efektivní práce jednotlivých skupin uživatelů.  

Konfigurační managment a správa archivu

Díky intuitivnímu konfiguračnímu managementu lze řídit přístupy jednotlivých uživatelů do konkrétních částí archivu, optimalizovat jejich uživatelská prostředí, spravovat a procesně řídit jednotlivé části historie komunikací aj.

Dlouhodobá archivace a neměnnost

Systém Archiva zajišťuje dlouhodobou archivaci klientských dokumentů a elektronických komunikací. V souladu se zákonnými předpisy také dodržuje jejich neměnnost. Uložené dokumenty je možné opatřit elektronickými podpisy, případně časovými razítky.

Chystáte se v budoucnu implementovat řešení klientské komunikace ve Vaší společnosti?
Rádi se s Vámi setkáme při nezávazné konzultaci plánovaného projektu.

zajímá mě to