Leader v oblasti Omnichannel klientské komunikace

Pomáháme našim zákazníkům formulovat a implementovat moderní strategie v oblasti klientské komunikace a získat tak významné kompetitivní výhody.

máme vaši důvěru
Customer Communication Management
Mezi klíčové oblasti úspěšného řízení firmy neoddělitelně patří Customer Communication Management, který zajišťuje design, formátování a následné doručení požadovaného kontentu na principu Omnichannel.

Speciálně pro obory, v nichž je možnost nabídky produktů a služeb legislativně regulována, představuje inovativní a efektivní zákaznická komunikace jednu z možností získání kompetitivních výhod.
Digital Transformation
Digital Transformation je bezesporu nejvýznamnější fenomén současnosti, který mění chování zákazníků, způsob komunikace, interní firemní procesy aj.

Cílem našich inovativních řešení je efektivně prohloubit zákaznickou loajalitu a zajistit tak klíčový náskok před konkurencí.

Přinášíme novou generaci interaktivní digitální komunikace, která otevírá nové možnosti získávání zákazníků, up-sell a cross-sell strategií.
Time-to-Market

Schopnost pružně reagovat na požadavky trhu nebo kroky konkurence je dnes podmínkou úspěchu prakticky ve všech oborech.

Zkraťte díky našim řešením dobu potřebnou pro nasazení nového informačního emailu, SMS notifikace, tištěného dokumentu nebo jakékoliv jiné zákaznické komunikace na méně než jeden den!

Eliminujte potřebu IT implementací a poskytněte business uživatelům nástroje pro návrh a management komunikace.

Specialista na Omnichannel klientskou komunikaci

Díky našim rozsáhlým kompetencím v oblasti klientské komunikace vám pomůžeme implementovat moderní strategie a získat tak významné kompetitivní výhody.
Efektivní komunikace

Umožníme vám komunikovat se svými zákazníky cíleně, efektivně a v souladu s jejich potřebami a preferencemi

Komunikační strategie

Pomůžeme vám s návrhem a realizací moderní komunikační strategie pro konkrétní tržní segment

Omnichannel

S využitím výhod omnichannel komunikace vám pomůžeme jednosměrnou klientskou komunikaci povýšit na obousměrnou a více interaktivní

Moderní technologie

Díky nejmodernějším dostupným IT technologiím vytváříme centralizovaná CCM/CXM řešení

Time-to-market

Naše řešení poskytují řadu možností, jak významně zkrátit time-to-market a snížit provozní náklady

Zákaznická zkušenost

Společně nalezneme způsob, jak prostřednictvím marketingové a servisní komunikace zvýšit efektivitu obchodních procesů a zkvalitnit zákaznickou zkušenost

Moderní klientská komunikace Omnichannel

Zaměřeno na uživatelskou zkušenost

Dopřejte svým zákazníkům možnost volby komunikačního kanálu a komunikujte s nimi dle jejich preferencí. Přispějete tak ke zlepšení jejich zákaznické zkušenosti.

Interaktivní komunikace

Díky propojení jednotlivých komunikačních kanálů v jeden konzistentní celek můžete se svými zákazníky komunikovat interaktivní oboustrannou formou.

proč omnichannel?
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Aktuality
Na co se zaměřit při digitalizaci zákaznické komunikace?

Na co se zaměřit při digitalizaci zákaznické komunikace?

Digitalizace komunikace je v současnosti aktuálnější než kdy jindy. Na co se při ní zaměřit?

Nepodceňte design zákaznických dokumentů

Nepodceňte design zákaznických dokumentů

Co vše je nutné zohlednit při designu zákaznických dokumentů?

Využijte trendy v zákaznické komunikaci na maximum

Využijte trendy v zákaznické komunikaci na maximum

Vytváříte novou strategii komunikace se zákazníky nebo aktualizujete stávající? Trendy v této oblasti velí jasně - Omnichannel, digitální transformace...

Reagujte pružně na trh i tahy konkurence

Reagujte pružně na trh i tahy konkurence

Potřebujete v rámci komunikace se zákazníky pružně reagovat na požadavky trhu či tahy konkurence? Změňte způsob řešení komunikace se zákazníky...

Realizované projekty

Podívejte se na některé aktuální úspěšné projekty

Využíváme našich zkušeností napříč obory

Při realizaci zákaznických řešení využíváme našich dlouholetých zkušeností z projektů napříč mnoha obory. Výmluvnou referencí jsou implementace našich projektů zákazníky, již jsou leadeři v strategických oborech, jako je bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikace či energetika. Jakkoliv jsou tyto sektory různorodé, řešení, která u jednotlivých projektů uplatňujeme, využívají stejný ověřený technologický základ.
Úspěšné projekty

Co říkají naši zákazníci?

"Volba Pro Document Services se ukázala jako správná. Po celou dobu implementace projektu, i v kritických okamžicích nasazování celé nové IT infrastruktury do provozu, jsme se mohli 100% spolehnout na jejich profesionalitu, flexibilitu a snahou i nad rámec jejich povinností najít způsob pro naplnění našich potřeb."

Radim Musil
IT Operations Director v O2 Czech Republic

"Nové řešení centralizované komunikace se zákazníky nám umožňuje navrhnout a využívat nové typy dokumentů, emailů a SMS notifikací v řádu jednotek hodin. Dříve to trvalo dny i týdny, než se provedla implementace a testování ve všech dotčených systémech."

Ondřej Veselý
Team Leader - Digital processes v O2 Czech Republic

"Díky spojení našich znalostí potřeb a rozvoje telekomunikačního trhu s odborností Pro Document Services v oblastech Customer Communication Management, Omnichannel a Digital Customer Experience jsme schopni formulovat komunikační strategie pro naplnění našich aktuálních potřeb i vidět dlouhodobý směr rozvoje."

Josef Dočkal
Ředitel Digitální transformace a Produktový rozvoj v O2 Czech Republic

"Obsah i konfiguraci automatizovaných procesů zasílání dokumentů, emailů a SMS notifikací zákazníkům O2 spravují business uživatelé. Minimalizací potřeby zapojení IT jsme významně zjednodušili správu centralizované komunikace a snížili náklady spojené s komunikací se zákazníky."

Ondřej Veselý
Team Leader - Digital processes v O2 Czech Republic

"Při spolupráci s Pro Document Services máme vždy excelentní zákaznickou zkušenost. Jsou schopni velice pružně reagovat na všechny naše požadavky. Při realizaci projektů pracujeme vždy jako jeden tým se společným úsilím splnit vytyčené business cíle. To je pro nás klíčové, protože můžeme i v průběhu realizace agilně zapracovávat změny v požadavcích našich business uživatelů."

Milan Jarý
IT Project Manager v Raiffeisenbank

"Nové řešení moderní a interaktivní komunikace se zákazníky je klíčovou součástí digitální transformace v O2. Naším cílem je maximální spokojenost zákazníků"

Ondřej Veselý
Team Leader - Digital processes v O2 Czech Republic
Pomůžeme vám dosáhnout výsledků, jakých dosahují naši stávající zákazníci
Návratnost
investice
Spokojenost
zákazníků
Podíl elektronické komunikace

Scriptura Engage

Technologická platforma pro budoucnost komunikace

Nejmodernější technologická platforma pro Omnichannel a interaktivní klientskou komunikaci.

Otevřená architektura, technologie a standardy minimalizují náklady na implementaci a eliminují „vendor lock-in“.

Návrh dokumentů a elektronických komunikací ve Scriptura Design Studiu vychází ze strategie Digital First. Pro interaktivní komunikaci tak maximálně využívá možností digitálních technologií. Díky responzivnímu designu je zajištěna přehlednost při zobrazení na mobilních zařízeních.

V intuitivním prostředí Scriptura Document flow je zajištěna nejen automatizace obchodních procesů, ale i návrh a management Omnichannel komunikace.

Scriptura Design Studio podporuje efektivní spolupráci mezi marketingovými a IT specialisty a zkracuje dobu potřebnou pro návrh nových komunikací.

Platformu Scriptura Engage vyvíjí náš strategický partner, belgická firma Inventive Designers, která se stala součástí UnifiedPost Group.

Template Content Manager

Rychlá a jednoduchá správa částí šablon business uživateli

Požadavek co možná nejkomplexnější funkcionality pro návrh složitých dokumentů vs. rychlé a flexibilní navrhování a editace šablon. Kompromisy nejsou potřeba. Elegantním řešením je rozdělit role a prostředí pro návrh a správu šablon.

Návrh stylů a definice pokročilých funkcí jsou v rukou designéra šablon. Ten v šabloně určí konkrétní části, které mohou business uživatelé editovat sami, aniž by se museli obracet na specialisty na design šablon.

Úprava daných částí šablon je v interaktivní prostředí Template Content Manager otázkou několika minut.

Template Content manager

Omnichannel Manager

Rychlá a efektivní správa digitální komunikace se zákazníky

Omnichanel Manager umožňuje správcům agend zákaznických služeb a obchodu nastavovat a řídit procesy digitální komunikace se zákazníky, aniž by museli zadávat své požadavky IT. Sami si například mohou volit komunikační kanály, přiřadit šablonu podle obsahu dat aj.

Podle parametrů v datech předaných zdrojovými systémy určuje přiřazení šablon dokumentů a digitálních komunikací, příslušné kanály (SMS, e-mail, pošta, WhatsApp...) a jejich orchestraci.  

Významně se tak zkracuje doba zavedení nové komunikace nebo její modifikace.

Multiformat Bridge

Automatizované zpracování dokumentů v rozlišných formátech

Centralizace představuje důležitý krok ve většině moderních řešení komunikace se zákazníky. Firmy a instituce zpracovávají v rámci procesů obsluhy zákaznických služeb jak agendy periodické a hromadné, tak i ty, kde vznikají dokumenty individuálně pro každý jednotlivý případ.

Podmínkou pro automatizované centralizované zpracování individuálních agend je schopnost načtení dokumentů v různých formátech (PDF, Word, Excel, skenované dokumenty...) a jejich převod do standardizovaného formátu vhodného pro další zpracování, tiskové a digitální výstupy atd.

Multiformat Bridge převádí dokumenty ve formátech běžných pro kancelářské aplikace a skenované dokumenty do standardizovaného PDF. To je navíc optimalizováno pro zpracování v centralizovaném řešení, opatření elektronickým podpisem, tisk na produkčních i lokálních tiskárnách, pro přílohy emailů či elektronickou archivaci.

multiformat bridge

Archiva

Klientská komunikace přehledně na jednom místě

Důležitou funkční vlastností řešení klientské komunikace je ucelený přehled o historii komunikace a rychlá dostupnost klientských dokumentů, a to jak interním uživatelům zajišťujícím klientské služby, tak i klientům samotným. Těm jsou informace k dispozici prostřednictvím klientských portálů, na základě opětovného zaslání emailem apod.

Některé dokumenty je nutné z legislativních důvodů dlouhodobě archivovat. Například u faktur (daňových dokladů s DPH) tato doba činí minimálně 10 let. Podmínkou je přitom zajištění neměnnosti obsahu archivovaného dokumentu.

Pro naplnění těchto potřeb jsme vyvinuli Archivu, technologii pro zajištění efektivní elektronické archivace klientské komunikace.

technologie archiva

Chystáte se v budoucnu implementovat řešení klientské komunikace ve Vaší společnosti?
Rádi se s Vámi setkáme při nezávazné konzultaci plánovaného projektu.

zajímá mě to