Leader v oblasti Omnichannel klientské komunikace

Pomáháme našim zákazníkům formulovat a implementovat moderní strategie v oblasti klientské komunikace a získat tak významné kompetitivní výhody.

máme vaši důvěru
Customer Communication Management
Mezi klíčové oblasti úspěšného řízení firmy neoddělitelně patří Customer Communication Management, který zajišťuje design, formátování a následné doručení požadovaného kontentu na principu Omnichannel.

Speciálně pro obory, v nichž je možnost nabídky produktů a služeb legislativně regulována, představuje inovativní a efektivní zákaznická komunikace jednu z možností získání kompetitivních výhod.
Digital Transformation
Digital Transformation je bezesporu nejvýznamnější fenomén současnosti, který mění chování zákazníků, způsob komunikace, interní firemní procesy aj.

Cílem našich inovativních řešení je efektivně prohloubit zákaznickou loajalitu a zajistit tak klíčový náskok před konkurencí.

Přinášíme novou generaci interaktivní digitální komunikace, která otevírá nové možnosti získávání zákazníků, up-sell a cross-sell strategií.
Time-to-Market

Schopnost pružně reagovat na požadavky trhu nebo kroky konkurence je dnes podmínkou úspěchu prakticky ve všech oborech.

Zkraťte díky našim řešením dobu potřebnou pro nasazení nového informačního emailu, SMS notifikace, tištěného dokumentu nebo jakékoliv jiné zákaznické komunikace na méně než jeden den!

Eliminujte potřebu IT implementací a poskytněte business uživatelům nástroje pro návrh a management komunikace.

Specialista na Omnichannel klientskou komunikaci

Díky našim rozsáhlým kompetencím v oblasti klientské komunikace vám pomůžeme implementovat moderní strategie a získat tak významné kompetitivní výhody.
Efektivní komunikace

Umožníme vám komunikovat se svými zákazníky cíleně, efektivně a v souladu s jejich potřebami a preferencemi

Komunikační strategie

Pomůžeme vám s návrhem a realizací moderní komunikační strategie pro konkrétní tržní segment

Omnichannel

S využitím výhod omnichannel komunikace vám pomůžeme jednosměrnou klientskou komunikaci povýšit na obousměrnou a více interaktivní

Moderní technologie

Díky nejmodernějším dostupným IT technologiím vytváříme centralizované CCM/CXM řešení

Time-to-market

Naše řešení poskytují řadu možností, jak významně zkrátit time-to-market a snížit provozní náklady

Zákaznická zkušenost

Společně nalezneme způsob, jak prostřednictvím marketingové a servisní komunikace zvýšit efektivitu obchodních procesů a zkvalitnit zákaznickou zkušenost

Moderní klientská komunikace Omnichannel

Zaměřeno na uživatelskou zkušenost

Dopřejte svým zákazníkům možnost volby komunikačního kanálu a komunikujte s nimi dle jejich preferencí. Přispějete tak ke zlepšení jejich zákaznické zkušenosti.

Interaktivní komunikace

Díky propojení jednotlivých komunikačních kanálů v jeden konzistentní celek můžete se svými zákazníky komunikovat interaktivní oboustrannou formou.

proč omnichannel?
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Aktuality

6 kroků úspěšné implementace moderní zákaznické komunikace

Efektivní komunikace se zákazníky je jednou z klíčových součástí řízení zákaznické zkušenosti (Customer Experience) a zároveň nástrojem pro získání konkurenčních výhod...

Omnichannel vs. Multichannel komunikace

V rámci realizace zákaznických řešení využíváme principu Omnichannel komunikace. Jaká jsou její základní specifika a čím se liší od Multichannel komunikace?

Jak prostřednictvím komunikace zlepšit zákaznickou zkušenost

Očekávání zákazníků neustále rostou a na vás je přicházet s novými a novými způsoby, jak je naplnit, a ustát nátlak silně konkurenčního trhu. Zákazníkům už ke spokojenosti nestačí pouze kvalitní zboží nebo perfektně provedené služby...

Úspěšné řešení komunikace se zákazníky O2

O2 Czech Republic úspěšně realizovalo svůj strategický program Simple On-line Company, jehož součástí bylo námi dodávané řešení centrálního Output Managementu zajišťujícího komunikaci se zákazníky O2.

Nová verze platformy Scriptura Engage

V oblasti klientské komunikace je důležité naslouchat požadavkům zákazníků. Náš strategický partner, společnost Inventive Designers, proto přišel s novou, rozšířenou verzí technologické platformy Scriptura Engage.

Bezpapírová personalistika v Pojišťovně Kooperativa

Architektura a technologie centralizovaného Output Managementu jsou primárně využívány na realizaci moderních komunikačních strategií směrem ke klientům. Lze je však stejně dobře využít i pro zefektivnění interních firemních procesů a interní komunikace. Touto cestou šla i pojišťovna Kooperativa.

Realizované projekty

Podívejte se na některé aktuální úspěšné projekty

Využíváme našich zkušeností napříč obory

Při realizaci zákaznických řešení využíváme našich dlouholetých zkušeností z projektů napříč mnoha obory. Výmluvnou referencí jsou implementace našich projektů zákazníky, již jsou leadeři v strategických oborech, jako je bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikace či energetika. Jakkoliv jsou tyto sektory různorodé, řešení, která u jednotlivých projektů uplatňujeme, využívají stejný ověřený technologický základ.
Úspěšné projekty
Pomůžeme vám dosáhnout výsledků, jakých dosahují naši stávající zákazníci
Návratnost
investice
Spokojenost
zákazníků
Podíl elektronické komunikace

Scriptura Engage

Technologická platforma pro budoucnost komunikace

Nejmodernější technologická platforma pro Omnichannel a interaktivní klientskou komunikaci.

Otevřená architektura, technologie a standardy minimalizují náklady na implementaci a eliminují „vendor lock-in“.

Návrh dokumentů a elektronických komunikací ve Scriptura Design Studiu vychází ze strategie Digital First. Pro interaktivní komunikaci tak maximálně využívá možností digitálních technologií. Díky responzivnímu designu je zajištěna přehlednost při zobrazení na mobilních zařízeních.

Scriptura Design Studio podporuje efektivní spolupráci mezi marketingovými a IT specialisty a zkracuje dobu potřebnou pro návrh nových komunikací.

V intuitivním prostředí Scriptura Document flow je zajištěna nejen automatizace obchodních procesů, ale i návrh a management Omnichannel komunikace.

Platformu Scriptura Engage vyvíjí náš strategický partner, belgická firma Inventive Designers, která se stala součástí UnifiedPost Group.

technologie scriptura engage

Archiva

Klientská komunikace přehledně na jednom místě

Důležitou funkční vlastností řešení klientské komunikace je ucelený přehled o historii komunikace a rychlá dostupnost klientských dokumentů, a to jak interním uživatelům zajišťujícím klientské služby, tak i klientům samotným. Těm jsou informace k dispozici prostřednictvím klientských portálů, na základě opětovného zaslání emailem apod.

Některé dokumenty je nutné z legislativních důvodů dlouhodobě archivovat. Například u faktur (daňových dokladů s DPH) tato doba činí minimálně 10 let. Podmínkou je přitom zajištění neměnnosti obsahu archivovaného dokumentu.

Pro naplnění těchto potřeb jsme vyvinuli Archivu, technologii pro zajištění efektivní elektronické archivace klientské komunikace.

technologie archiva

Chystáte se v budoucnu implementovat řešení klientské komunikace ve Vaší společnosti?
Rádi se s Vámi setkáme při nezávazné konzultaci plánovaného projektu.

zajímá mě to