Využijte trendy v zákaznické komunikaci na maximum

Ať už vytváříte novou strategii komunikace se zákazníky nebo aktualizujete stávající, trendy v této oblasti velí jasně - Omnichannel, digitální transformace, interaktivní komunikace…

 

Obecná znalost těchto trendů však nestačí. Důležitá je schopnost správně využít znalostí trhu i zákaznických priorit k sestavení kvalitního plánu a zajistit podmínky pro úspěšnou implementaci nové komunikační strategie.

 

Tady jsou hlavní principy, které je třeba mít při formulaci komunikační strategie na paměti: 
  • Přemýšlejte dlouhodobě. Nové trendy přichází velmi rychle, proto je vždy třeba plánovat několik kroků dopředu. 
  • Strategie musí obsáhnout procesy přes celou firmu. Podpora a zapojení vrcholového vedení firmy je tak naprosto nezbytná. 
  • S ohledem na vaše zákaznické databáze a kapacitních možností, zejména v rámci marketingu a IT, zvolte takový postup, který jste schopni reálně naplnit.
  • Zvolte strategického partnera, který je v oblasti zákaznické komunikace specialistou, a zároveň má schopnost předat své know-how a zkušenosti z úspěšné implementace u leaderů na trhu.

Za strategického partnera zvolte specialistu, který je schopen předat své know-how a zkušenosti z úspěšných implementací.

Mohlo by Vás také zajímat

Mobilní telefon je dnes komunikační kanál #1

Umíte toho využít lépe než vaše konkurence?

Jak se vyhnout nejčastějším chybám v komunikaci se zákazníky?

Vyvarujte se hrubých chyb v komunikaci se zákazníky.

Nová komunikace v Kooperativě

Jsme hrdí, že jsme přispěli k úspěchu našeho zákazníka.