Omnichannel vs. Multichannel komunikace

V rámci realizace zákaznických řešení využíváme principu Omnichannel komunikace.
Víte, jaká jsou její základní specifika a čím se liší od Multichannel komunikace? Pojďme si vyjasnit, v čem posunuje Omnichannel kvalitu a efektivitu zákaznické komunikace na další úroveň.

 

Omnichannel vs. Multichannel

Začněme tím, co mají oba tyto způsoby komunikace společného. Jak Omnichannel, tak Multichannel je postavený na principu komunikace skrze širokou škálu kanálů. V obou případech se jedná o kombinaci moderních online a tradičních offline platforem. V oblasti zákaznické komunikace se tak nabízí celá řada způsobů, jak zákazníka co nejefektivněji oslovit.

Vzájemné odlišnosti se však projeví v okamžiku, kdy se zaměříme na způsob, jakým mezi sebou jednotlivé komunikační kanály interagují.

V případě Multichannel probíhá komunikace na jednotlivých kanálech separovaně a nezávisle na sobě. Účelem je totiž oslovit co největší část cílové skupiny zákazníků, a to prostřednictvím všech platforem, které jsou dostupné a pro danou oblast relevantní.

V důsledku toho, že využívané komunikační kanály fungují víceméně odděleně, je nutné pro každý z nich vytvořit samostatnou strategii.

Naproti tomu Omnichannel komunikace je postavená na vzájemné provázanosti všech využívaných kanálů v jedné komplexní strategii. Díky propojení se zákazníkům dostávají sdělení v ucelené podobě. Smyslem Omnichannel je nabídnout zákazníkům jednotnou komunikaci v rámci všech využívaných platforem a zaměřit se tak na jejich maximální spokojenost.

Důraz je přitom kladen především na vybudování pevných a dlouhodobých vztahů se zákazníky.

 

Proč využívat Omnichannel komunikaci?

Kvalita a způsob komunikace má velký vliv na to, jak zákazníci vnímají značku a na jejich loajalitu.

Právě díky provázanosti všech kanálů zajišťuje Omnichannel o úroveň lepší zákaznickou zkušenost. Nejenže takovýto způsob komunikace umožňuje oslovit maximální část cílové skupiny, ale lze také lépe identifikovat zákaznické potřeby a preference. Zákaznická komunikace tak získává více interaktivní a personalizovanou podobu.

Omnichannel šetří čas vám i vašim klientům. Propojenost jednotlivých komunikačních kanálů v jeden celek má tu výhodu, že při přechodu mezi kanály není potřeba začínat celý proces vždy od začátku.

Jednotná komunikace zároveň představuje časovou úsporu při vyhodnocování úspěšnosti komunikační strategie.

Nejen kvalitní výrobky a špičkové služby vás posouvají v očích zákazníka na vrchol. Ve vysoce konkurenčním prostředí je právě způsob zákaznické komunikace jedním z nejúčinnějších nástrojů k získání kompetitivní výhody.

Mohlo by Vás také zajímat

Mobilní telefon je dnes komunikační kanál #1

Umíte toho využít lépe než vaše konkurence?

Jak se vyhnout nejčastějším chybám v komunikaci se zákazníky?

Vyvarujte se hrubých chyb v komunikaci se zákazníky.

Nová komunikace v Kooperativě

Jsme hrdí, že jsme přispěli k úspěchu našeho zákazníka.