Nová verze platformy Scriptura Engage

V oblasti klientské komunikace je důležité naslouchat požadavkům zákazníků. Náš strategický partner, společnost Inventive Designers, proto přišel s novou, rozšířenou verzí technologické platformy Scriptura Engage.

Scriptura Engage 19.04 nabízí oproti předchozí verzi řadu nových možností. Nejen že nová verze umožňuje efektivnější tvorbu a editaci zákaznických komunikačních sdělení, což z ní dělá uživatelsky mnohem přívětivější prostředí, ale díky svým rozšířeným technickým možnostem posouvá procesy v rámci zákaznické komunikace o úroveň výš.

Scriptura Web Designer nyní nabízí možnost vkládání interaktivních prvků, které zákazníkům umožňují přímo provádět akce, aniž by museli opustit prohlíženou stránku a taktéž umožňuje přístup do všech aplikací Design Studia prostřednictvím jednoho přihlášení.

V rámci Design Studia poskytuje Resource Promotion běžným business uživatelům možnost provádět úpravy v šablonách, a to zcela nezávisle na IT odbornících.

Web Designer nově podporuje také tvorbu PDF formátů, které najdou využití v tištěných i digitálních výstupech.

Do dokumentů lze nově vkládat funkční prvky umožňující online platby, je podporováno generování Datamatrix a QR kódů, užitečných například při výrobě štítků a celkově platforma poskytuje možnost flexibilnější editace textů a tabulek prostřednictvím LiveDocs.

Mohlo by Vás také zajímat

6 kroků úspěšné implementace moderní zákaznické komunikace

Efektivní komunikace se zákazníky je jednou z klíčových součástí řízení zákaznické zkušenosti (Customer Experience) a zároveň nástrojem pro získání konkurenčních výhod...

ČPP začala využívat elektronický archiv dokumentů ARCHIVA

Česká podnikatelská pojišťovna, součást nadnárodní pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group, obsluhuje více než 1 milion klientů a spravuje přes 1,8 milionu smluv. S více než milionem pojištěných vozidel se stala třetím největším poskytovatelem tohoto druhu pojištění v ČR.

Nová komunikace v Kooperativě a České podnikatelské pojišťovně

V Kooperativě a České podnikatelské pojišťovně jsme úspěšně implementovali řešení Output Managementu. Na platformě Scriptura Engage a Archiva sjednocuje komunikační procesy v rámci multikanálové klientské komunikace obou pojišťoven a umožňuje realizaci nové moderní komunikačních strategie.