Inventive Designers se stali součástí Unifiedpost Group

Náš strategický partner a dodavatel technologické platformy Scriptura Engage, belgická firma Inventive Designers, se stal součástí Unifiedpost Group, jednoho z předních evropských představitelů řešení v oblasti technologií pro klientskou komunikaci a online finanční služby.  

Pro obě firmy znamená tato akvizice přínos po všech stránkách. Díky spojení výrazně upevní své postavení na trhu zákaznické komunikace a současně podstatným způsobem rozšíří svou klientskou základnu.

Zároveň se tak otevírají nové technologické možnosti v oblasti zákaznických řešení realizovaných na platformě Scriptura Engage. Prvky, kterými do struktury nové verze platformy přispěla firma UnifiedPost, výrazně zefektivňují proces zákaznické komunikace a transakčních operací.

Nově je v rámci jedné platformy možné připravené dokumenty finálně zasílat klientům a komunikaci následně archivovat.  

Platforma je také obohacená o nástroje umožňující rychlé a efektivní online platební transakce a jejich následnou evidenci.  

Obě firmy vidí velký potenciál v digitální formě klientské komunikace. Proto je jejich společným cílem vzájemně propojit svoje know-how a propůjčit zákaznické komunikaci interaktivní podobu.

Mohlo by Vás také zajímat

6 kroků úspěšné implementace moderní zákaznické komunikace

Efektivní komunikace se zákazníky je jednou z klíčových součástí řízení zákaznické zkušenosti (Customer Experience) a zároveň nástrojem pro získání konkurenčních výhod...

ČPP začala využívat elektronický archiv dokumentů ARCHIVA

Česká podnikatelská pojišťovna, součást nadnárodní pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group, obsluhuje více než 1 milion klientů a spravuje přes 1,8 milionu smluv. S více než milionem pojištěných vozidel se stala třetím největším poskytovatelem tohoto druhu pojištění v ČR.

Nová komunikace v Kooperativě a České podnikatelské pojišťovně

V Kooperativě a České podnikatelské pojišťovně jsme úspěšně implementovali řešení Output Managementu. Na platformě Scriptura Engage a Archiva sjednocuje komunikační procesy v rámci multikanálové klientské komunikace obou pojišťoven a umožňuje realizaci nové moderní komunikačních strategie.